Vesentlig endringer i rammevilkår gjør det nødvendig med ekstraordinære pristiltak

| 29 september 2021

Den globale mangelen på mikrobrikker (halvledere) har oppstått på grunn av flere uforutsette tilfeldigheter som er utenfor vår kontroll.


Dette påvirker prisene våre på maskinvare, forbruksvarer, reservedeler, frakt etc.
Dette har påvirket forutsetninger og rammevilkår for at vi skal utføre våre daglige arbeidsoppgaver mot våre kunder.
På denne bakgrunnen ser vi oss nødt til å foreta en ekstraordinær prisregulering på våre servicepriser og tjenester på 6%.
 
Vi håper på deres forståelse for at vi dessverre må gjennomføre denne prisøkningen som trer i kraft fra fakturering i oktober.
 
Oslo, 29.09.2021
 
 Morten Lie Andersen
Service Manager
Konica Minolta Business Solutions Norway AS