Ressursbeskyttelse og avfallsreduksjon

 

Tjenester

Avhendingsprogrammer

Konica Minolta har innsamlings- og resirkuleringsprogrammer som er skreddersydde for bestemte land, markedene deres og lovbestemte krav. Konica Minoltas nasjonale driftsselskaper utfører individuelle løsninger for innsamling og resirkulering av forbruksmateriell.


I Europa har selskapet tatt i bruk tiltak i samsvar med EU-direktivet om kassering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE II). 

I tillegg benytter Konica Minolta et B2C-system, gratis gjenoppretting og resirkulering av brukte tonerkassetter for laserprintere (Konica Minolta Magicolor- og PagePro-enheter) i 18 europeiske land.

Finn ut mer på Cleanplanet

Øko-kalkulator

Øko-kalkulatoren fra Konica Minolta er et webbasert verktøy som måler nøyaktig hvor mye papir som brukes i kontorprinting. Dermed kan kunden evaluere hvilke miljøbesparelser som printerflåten potensielt sett kan generere, og deretter redusere miljøpåvirkningen ved å bytte til Konica Minolta. 

Mer informasjon om øko-kalkulatoren.
 

Funksjoner

Konica Minolta-kontorenheter kan programmeres på følgende måter for å sikre at de bruker ressurser på en ansvarlig måte. Kundene våre kan dra nytte av systeminnstillinger som er utformet for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. 

 

  1. Tosidig: Tosidig printing og kopiering
  2. N-opp: Plassering av et valgt antall sider på ett ark
  3. Kombinasjon av printing- og kopieringsjobber: Ved å kombinere printing- og kopieringsjobber kan du redusere papir- og energiforbruket
  4. Forhåndsvisning av printing: Nøyaktig forhåndsvisningsfunksjon på PC-skjermen med XPS Print Preview Driver for å forhindre printingfeil
  5. Testprint: Lager én testside eller et sett med sider for å se etter feil før du printer eller kopierer hele jobben
  6. Fjerning av blank side: Forhindrer at det printes ut blanke sider
  7. Overleggsfunksjon: Gjør det mulig å printe ut brevhode. Hvis det gjøres endringer, oppdateres den lagrede filen raskt og enkelt, slik at du unngår store mengder av forhåndstrykt kontormateriell
  8. Offentlig boks: Lagrer offentlige dokumenter som må oppdateres ofte, og gjør det enkelt å få tilgang og redigere før det printes ut store mengder
  9. Personlig boks / FollowMe-printing: Ved å samle inn printing- og kopieringsjobber i den personlige boksen unngår du å printe ut jobber som ikke blir plukket opp. FollowMe-printing unngår også hyppige gjenoppvarmingssykluser
  10. Bruker- og kostnadsstyring: Sentral programvare som beregner printkostnader og varsler brukerne om kostnadene ved denne bestemte printjobben i et popup-vindu. Dette kan øke brukerens bevissthet om printkostnader og forhindre uforsiktig eller ikke-økologisk printing

 

Teknologi

Bruk av resirkulerte materialer i produkter
Opptil 88 % av ytteremballasjen til kontorenheter inneholder resirkulerte materialer (PET-flasker). Opptil 40 % av tonerflaskene våre er laget av resirkulerte melkeflasker. Konica Minolta har som mål å bruke resirkulerte materialer i all tonerproduksjon på verdensbasis – fra dagens tall på 25 % til 100 % i fremtiden.

Miljøvennlig resirkulering av papir
Når du resirkulerer papir, er det viktig at alle tonere enkelt kan fjernes fra papiret. Den tyske foreningen INGEDE e.V., som finnes i hele Europa, anerkjenner at Simitri® HD-toneren som brukes i Konica Minoltas utskriftssystemer, har et svært høyt blekkfjerningsnivå. Dette sikrer at profesjonelle printerbrukere kan være sikre på at de ikke printer ut på bekostning av miljøet, samtidig som de drar nytte av enestående blekkfjerningsegenskaper. Dermed bidrar de til å lukke papirkretsløpet og drive resirkulering, samtidig som de reduserer vannforurensningen. 

 

Engasjement

Biologisk mangfold
Spørsmålet om biologisk mangfold er tatt opp under Green Factory Certification System. Det er igangsatt et prøveprosjekt av ansatte i Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., som har installert seks bikuber på taket til selskapets kontorer. Inntekter fra salg av honningen doneres til en rekke veldedighetsprosjekter, mens biene bidrar naturlig til å bevare det biologiske mangfoldet.

Le Marathon Vert
Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. har vært en viktig sponsor for «Marathon Vert» (grønt maraton), som bidrar til skogplanting i Etiopia, siden det ble lansert i 2011. I 2016 gjorde arrangementet det mulig å plante mer enn 115 000 trær i Etiopia.

 

Energy Efficiency Icon Globe

Kontakt

Send en melding om du lurer på noe rundt vårt miljøarbeid

SEND E-POST

Send en melding om du lurer på noe

Ja, jeg ønsker å motta informasjon:

om nåværende produkter og tjenester fra Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH og fra andre samarbeidspartnere innen gruppen, som er skreddersydd mine personlige interesser. Dine data blir behandlet i henhold til våre retningslinjer for personvern.

Tekstfelt med * må fylles ut!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings