Møt årets leder

Møt årets leder
 

Intervju med Markus Päivärinta: Hva er godt lederskap?

Markus Päivärinta, ITS-sjef, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, ble kåret til årets leder i vår nordiske organisasjon. Her deler han sin innsikt i ledelsesfaget, inkludert hva som kreves for å være leder i en verden med fleksibelt og eksternt arbeid.

1. Hva er godt lederskap for deg?

 – Mange ting. Motet til å ta ansvar, evnen til å ta beslutninger, å ha en klar visjon og evnen til å kommunisere den til teamet. Det er også å ta vare på trivsel for teammedlemmer og vise medfølelse og empati. Ledelsesdisiplinen er ikke en formel som passer for alle. Vi er alle forskjellige, og du må ta hensyn til det når du leder et team. Samtidig er det viktig at du sørger for at individene i teamet ditt løper i samme retning og forstår hvor vi skal, ikke bare som et team, men også selskapsmessig. Du må skape en delt identitet som forbinder mennesker med bedrifter for å gi kontekst og formål til arbeidet vi gjør. Jeg tror at du gjør det med klare mål, en sterk visjon og gjennomsiktig og regelmessig kommunikasjon.

2. Ledelse på avstand – hva tenker du om det?

- Teamet mitt jobber virkelig eksternt, og vi jobber alle i et hybridmiljø. Vi har 900 kilometer mellom oss, så vi har ikke mange muligheter til å møtes ansikt til ansikt. For å sikre at vi er i kontakt ofte, noe som er viktig for meg, sørger jeg for at vi har virtuelle møter der vi diskuterer oppgaver og forretningsoppdateringer. Så er det møter som bare handler om å møtes på et personlig plan. Vi møtes også for en-til-en. Fjernarbeid kan være utfordrende for noen mennesker fordi det ikke er direkte kontakt med kolleger. Andre mennesker liker at de kan dykke inn i oppgavene sine uten distraksjoner og foretrekker å jobbe på den måten. Vi er alle forskjellige. Men teamet vi jobber i bringer oss alle sammen – vi deler de samme målene og visjonene, seirene og tapene.
 

3. Hva kan du gjøre for å skape en god lagånd?

– Det er innebygd i oss alle at vi ønsker å være en del av noe, et team eller en gruppe mennesker, som er meningsfylt for oss. Derfor er det viktig for meg å bygge en felles identitet i teamet mitt. Når du jobber eksternt, åpner du den bærbare datamaskinen om morgenen, svarer på e-post, svarer på telefonen og deltar i videosamtaler helt alene i hjemmet ditt. Du er absolutt ikke alene, du er en del av et team eller fellesskap - og det er min plikt å få hvert teammedlem til å føle det slik. Som et team bryr vi oss alle om hverandre og hva vi gjør, og vi er stolte av hverandre og våre prestasjoner. Vi har samme formål, og vi jobber sammen for å nå våre felles mål. Min jobb er å muliggjøre dette samarbeidet og kommunisere mål og retning tydelig.

4. Hvordan setter du retninger?

– Vi opererer i en bransje som er i stadig endring og utvikling. Nye muligheter, innovasjoner og teknologier dukker opp hvert år og hver måned. Selv om alt dette er spennende og motiverende, utfordrer det også retningen for meg som leder og for teammedlemmene. Min måte å håndtere dette på er å hjelpe teamet mitt til å se det store bildet. Kundefokus som en av våre kjerneverdier er et utmerket verktøy for å male det store bildet og sette retningen. Vi er her for våre kunder, og deres suksess er vår suksess. Så hvis vi sikter mot det som er best for kunden, går vi i riktig retning.

5. Hvorfor valgte du å bli leder?

– For å være ærlig var det mer som en vei som åpnet seg for meg i stedet for at jeg skulle velge en lederrolle. Jeg har alltid ønsket å gjøre mitt beste som ansatt, og jeg fikk muligheten til å vokse til å bli leder. En av de beste funksjonene til Konica Minolta er at vi tilbyr denne typen muligheter til våre ansatte. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten.
Jeg har alltid likt å jobbe med forskjellige typer mennesker. Å tenke på hva jeg kan gjøre og hvordan jeg kan gjøre det mulig for teammedlemmene mine å vokse, vise og bruke personligheten og styrkene sine på jobben, gjør meg stolt. Menneskene er definitivt det beste med å være leder. Det gjør meg så glad å se deres utvikling, at de tar ansvar og at de ønsker å oppnå store ting alene og sammen.

6. Hva er din lederstil?

– I utgangspunktet har jeg to grunnleggende regler som jeg følger. Det er ikke rakettvitenskap, men de holder meg oppdatert på hva som er viktig. Den første regelen er: Tillit som standard. Vi hører ofte at du må gjøre deg fortjent til tillit. Det er ikke slik jeg ser det. Jeg tror at når du er en del av et team eller en arbeidsplass - når du har blitt ansatt for en jobb - bør du stoles på fra dag én.
Den andre regelen er: Ikke anta at du er den smarteste personen på teamet ditt, selv om du er teamleder. Jeg tror dette går hånd i hånd med tillitsdelen. Jeg må kunne stole på menneskene, ekspertisen og kunnskapen som teamet og medlemmene har, slik at jeg kan spørre dem om råd om nødvendig. Jeg tror at smart ledelse utnytter det brede spekteret av kompetanse, kunnskap og ideer som teamet har. Så vær ydmyk. Lytte. Still spørsmål. Lære.
Jeg er sjefen som ønsker å gå den ekstra milen for teamet mitt og selskapet vårt, men samtidig tar jeg ikke meg selv så høytidelig. Jeg håper at andre ser meg på den måten også.

7. Hvordan er det å være leder i Konica Minolta?

«Vi har så mange talentfulle mennesker i Konica Minolta. Jeg liker virkelig å lære noe nytt – nesten daglig – fra teamet mitt og fra de andre lederne. Kundesentrisitet og en "kan gjøre" holdning spiller en stor rolle i selskapets suksess. Jeg tror at suksess skapes ved å jobbe sammen med andre, slik at alles ferdigheter blir brakt inn i spill. Jeg liker også Konica Minoltas fokus på utvikling av mennesker. For meg er det det jeg vil kalle en menneskerett for bedrifter å ha mulighet til å forbedre sin kompetanse. Å ha dyktige mennesker som utvikler seg og holder seg oppdatert på den nyeste kunnskapen og trendene, gjør jobben min som leder enkel.

8. Markus' 3 lederråd:

  1. Tillit som standard: Stol på at de gjør sitt beste, og at de har kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å gjøre jobben sin.
  2. Respekter andre: Respekter menneskene rundt deg, deres personligheter og ferdigheter. Smil og vær vennlig. Og kommuniser for å unngå misforståelser.
  3. Be om hjelp og lytt: Du vet ikke og kan ikke gjøre alt selv. Ta kontakt med kollegene dine og vær forberedt på å ta imot rådene deres, selv om det er annerledes enn det du ville gjort.