Patrick Stucke

 

Patrick, i 2008 startet du i Konica Minolta Germany med et tre års dobbelt opplæringsprogram. Fortell oss litt om denne tiden.

Programmet er ganske unikt i Tyskland. Det er en blanding av praktisk arbeid og teoretiske studier. Jeg arbeidet for flere avdelinger, blant annet økonomi og kontroll, markedsføring, innkjøp og generell administrasjon og europeisk service. Sistnevnte område var det jeg til slutt fant ut at jeg ville spesialisere meg i. I 2011 avsluttet jeg studiene med en bachelorgrad i bedriftsøkonomi.

Etter at du fullførte programmet, sluttet du deg til Konica Minoltas satellittkontor på Malta.

Ja, jeg sluttet meg til kompetansesenteret for støtte på Malta, som tar seg av tjenesteleveranser til Konica Minolta- og Develop-distributører i Sentral-Asia, Midtøsten og Afrika. Tiden på Malta var en sann åpenbaring. Når man blir eksponert for ulike kulturelle kontekster, blir det mye lettere å angripe ulike problemer på en fordomsfri måte og finne en praktisk måte å løse dem på. Jeg fikk også anledning til å delta på ulike arrangementer og messer, slik at jeg kunne komme i direkte kontakt med sluttkunder og lokale indirekte salgspartnere. Dette ga meg også en bedre forståelse av kundens behov og forventninger. Jeg flyttet tilbake til Tyskland i 2012 og tok over teamet for serviceplanlegging i BEUs service- og støtteavdeling.

Hva er hovedoppgaven din akkurat nå?

Serviceplanlegging handler hovedsakelig om strategibygging for europeisk service, som er et samarbeid med våre nasjonale og lokale servicesjefer. Vi bidrar også med sentrale komponenter i disse strategiene for tverrfaglige prosjekter. Serviceplanlegging tilbyr også støtte for ulike andre områder, fra utforming av nye tekniske og forretningsmessige tjenester til å levere teknisk støtte og planlegging av større europeiske utstillinger, og implementering av beste praksis innen administrasjon av IT-service.

I tillegg er jeg nå ansvarlig for tre team som til sammen utgjør avdelingen for IT-support. Her håndterer vi den europeiske støtten for BEUs programportefølje, inkludert godkjennings- og regnskapsløsninger, arbeidsflyt for skanninger og løsninger for Enterprise Content Management. Vi utvikler også tilpasset programvare for våre multifunksjonsprintere. Denne delen av arbeidet mitt er spesielt interessant, siden disse IT-tjenestene står sentralt i Konica Minoltas forretningstransformasjon.

Hva gjør jobben din spesiell?

Det finnes knapt noen "vanlig arbeidsdag". Jeg vil gjerne nevne to hovedpunkter: For det første er jeg i nær kontakt med kolleger, kunder og leverandører fra hele Europa, Japan og andre regionale hovedkvarter som USA. Dette gjør at jeg hele tiden kan få mer erfaring og å lære og dele beste praksiser. For det andre jobber jeg svært tett med kollegene mine i service- og støtteavdelingen, hvor vi har gjensidig tillit og forståelse for hverandre. Dette gjør arbeidet mye mer morsomt og sikrer suksess selv i de mer utfordrende prosjektene.

Hva gjør KM til din foretrukne arbeidsgiver?

Konica Minolta opererer i et teknologidrevet forretningsmiljø som stadig utfordrer meg til å tilpasse meg og lære nye ferdigheter. Samtidig får jeg oppgaver med et høyt ansvarsnivå, noe som gir meg fleksibilitet til å introdusere og implementere nye ideer. Jeg liker disse dynamikkene, og derfor er Konica Minolta det rette stedet for meg.