André Statkus

 

Kan du forestille deg hvor stor innvirkning det har på en kunde om han ikke lenger trenger å gå mellom printeren og datamaskinen, siden han kan kjøre ut utskriftsjobbene umiddelbart, rett fra brukergrensesnittet til produksjonsenheten? Vel, det er viktig å ha tid til kundene våre. La meg fortelle deg hvordan en idé jeg utviklet sammen med kollegene mine, ga kundene våre denne fordelen.

I 2012 begynte jeg å arbeide for Office Product Management i Konica Minolta. Jeg ble raskt svært engasjert i arbeidet med de to kjerneteknologiene våre, som gjør at vi kan integrere programvare i enhetene eller tilpasse panelet basert på kundenes behov.

En av dem er OpenAPI. Hva betyr det? Vel, det er som kommunikasjonen mellom to personer fra forskjellige land:  De kan bare forstå hverandre hvis de snakker samme språk og har samme ordforråd. I vår verden betyr det at enhetene for produksjonsprinting kan kommunisere med mange programmer utenfor systemet, hvis de "snakker" samme språk.

Programmeringsferdighetene mine hjalp meg, sammen med teamlederen min og et eksternt byrå, til å lage fine brukerskjermer som vi viste frem til kunder på utstillinger og interne messer. Vi laget morsomme skjermer som etterlignet cockpiten på et helikopter for å vise kunden hva som er mulig.

I 2015 var jeg glad for å starte i den internasjonale markedsføringsavdelingen. Jeg var ansvarlig for produksjonsprintere, og igjen var jeg i kontakt med kjerneteknologien for produksjonsprinting, OpenAPI.

Etter å ha arbeidet med og lært mer om enheter for produksjonsprinting de første månedene, tenkte jeg på muligheten for å kombinere enhetene for produksjonsprinting med en av de to teknologiene.

Derfor søkte jeg etter brukstilfeller som kunne være nyttige for kundene våre, og som kunne gi dem en reell fordel. Før jeg gikk fullt inn for denne ideen, var det nødvendig å bli kjent med programvaren "AccurioPro Flux", som var det viktigste utgangspunktet for å effektivisere utskriftsflyten. Ideen var å opprette en APP, som på smarttelefonene våre, for enhetene for produksjonsprinting.

Jeg var hele tiden motivert for å spare kundene våre for tid. Jeg kontaktet umiddelbart en av kollegene mine (Achim Ricks), som er ansvarlig for denne programvaren, og han ble straks fascinert over hvilken fordel dette kunne gi kunden.

Fra og med denne datoen prøvde vi å finne ut hva kravene til kundene våre virkelig er, og hvilke funksjoner appen burde ha. Etter noen møter, tester og Skype-samtaler var dagen endelig kommet, og vi kunne presentere et velfungerende program som heter Flux Panel. Tilbakemeldingene fra kundene var gode! Dette fikk kollegene mine og meg selv til å tro på det og kjempe for det.

Den generelle meldingen til salgsmedarbeiderne og kundene våre var at vi nå, for første gang, hadde en fullstendig harmonisering av maskinvare for produksjonsutskrifter og programvare for produksjonsutskrifter for enheter.

Du lurer kanskje på hvorfor jeg forteller deg denne historien. Jeg ønsker å oppmuntre deg. Hvis du har en idé om hvordan du kan forbedre en prosess i selskapet eller skape noe nytt, så prøv den ut og ha tro på den. Tiden du vil bruke sammen med kollegene for å bringe ideen til virkelighet, er motiverende og skaper en flott lagånd.