Digitaliser styrearbeidet

Løft styrearbeidet til skyen

Digitalt styrerom moderniserer og effektiviserer styrearbeidet


Legg bort de gamle styrepermene. Gjør styrearbeidet digitalt, og oppnå høyere kvalitet og mer kontroll. Styrearbeidet er som oftest et tilleggs verv og kan til tider oppleves vanskelig å få klemt inn i den berømte «tidsklemma». Kvaliteten på styrearbeidet kan dermed variere ut i fra hvor hektisk du har det i livet. Med Konica Minoltas Styrerom i skyen blir styrearbeidet enklere og mindre tidskrevende. Dette er et digitalt styreverktøy hvor du har all informasjon og dokumentasjon i skyen. Tilgjengelig og oversiktlig for alle styremedlemmene.

6 grunner til hvorfor det er på tide å legge bort den gamle styrepermen: 


1. Samarbeidet flyter bedre. Det er enkelt å dele og følge opp oppgaver delegert mellom styremedlemmene. 


2. Oversikt og kontroll. All dokumentasjon og informasjon er tilgjengelig på ett sted.  

Fra leverandøravtaler, møtereferat til HMS-rutiner.  


3. Styremøter og styrearbeid stjeler mindre tid og ressurser. Du bruker langt mindre tid på å opprette saker, vedtak og sende ut referat. 


4. God følelse rundt styrearbeidet. Med dette digitale verktøyet er det enklere å gjør en god styrejobb! 


5. Jobb der du er, ikke der permen er. Du er fleksibel til å jobbe med styrearbeidet når du er på farten, fra hytta, på bussen.   


6. All informasjon er sikret og er lagret på datasentre i Norge. 


Løft styrearbeidet til skyen!

Full kontroll over styrearbeidet

Full kontroll over styrearbeidet

Full kontroll over bedriftens styrebehandling og arkviering i et brukervennlig digitalt styrerom. Med et eget styrerom kan styremøter opprettes med digitale saker fra systemet og man kan manuelt legge inn egne saker, samt komplett styrearkiv.


Det digitale styrerommet fra Konica Minolta er laget med brukervennlighet i sentrum, for både desktop og mobile flater. Verktøyet gjør det enkelt å håndtere styremøter, årsmøter, HMS, leverandører, avtaler og økonomi på ett sted. 


Et styreverv medfører mange plikter og et stort ansvar som kan føles overveldende, men dette verktøyet bidrar til å senke terskelen for å engasjere seg. Ved å lage gode brukeropplevelser ut av det som tidligere var ansett som tidkrevende og til dels belastende oppgaver, vil det bli enklere for flere mennesker å ta del i det viktige styrearbeidet. 

 


Send en melding

Send en melding
Required form 'ServicesContactForm' does not exist.

Tekstfelt med * må fylles ut!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings  

Kjenner du deg igjen i disse påstandene?

Hvorfor du ikke digitaliserer
Mange bedrifter henger igjen i 2019...