Global mangel på mikrobrikker kan bety lengre leveringstider

Informasjon fra Konica Minolta


Oppdatering juli 2021:

Dessverre er Konica Minolta, i likhet med andre leverandører, fortsatt påvirket av den globale mangelen på mikrochips og forbruksforhold.
Vi har gjort en grundig studie av hvordan vi vil bli påvirket av dagens situasjon. Nedenfor finner du et sammendrag av hva vi fant.
 
Maskiner:
Våre fabrikker og leverandører forbedrer produktiviteten. COVID-19 og vaksinesituasjonen i Asia er imidlertid fortsatt en enorm risikofaktor, ettersom vi er avhengige av leverandører og partnere utenfor Konica Minoltas kontroll.

Derfor kan vi for øyeblikket ikke angi en spesifikk leveringsdato. Vi kan bare anslå at det er en risiko for at levering kan være mer enn 2 måneder forsinket.

Du kan imidlertid være trygg på at vi vil informere deg så snart vi kan angi en spesifikk leveringsdato.
 
Tonere:
Dessverre har vi hatt noen vanskeligheter. På grunn av den store innsatsen til ansatte i Konica Minolta forventer vi imidlertid ikke leveringsproblemer for øyeblikket.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ballerup, 3. juni 2021
 
Til rette vedkommende
 
Konica Minoltas produksjon av multifunksjonsskrivere, skrivere og andre produkter med mikrobrikker er berørt av den globale mangelen på mikrobrikker. 
 
Det betyr at det ikke kan produseres det antall enheter som normalt produseres for å dekke etterspørselen. Rent praktisk betyr dette at det kan oppstå situasjoner med lengre leveringstider.
 
Årsaken til den globale mangelen på mikrobrikker er sammensatt og skyldes en rekke sammentreff som ikke kunne forutses, og som er utenfor partneres kontroll. Vedlagt følger en kortfattet beskrivelse av de viktigste årsakene til den globale mangelen på mikrobrikker. Det skyldtes bl.a. covid-19, handelskrigen mellom Kina og USA, ekstreme værforhold og brann i produksjonsanlegg.
 
Konica Minolta globalt gjør hva som er mulig for å dempe konsekvensene av lavere produksjon, men ser seg dessverre nødt til å orientere om at det kan oppstå lengre leveringstider i en periode på grunn av denne force majeure-situasjonen.
 
Konica Minolta forventer at denne situasjonen avhjelpes i løpet av noen måneder, men fordi årsaken til den globale mangelen på mikrobrikker er utenfor vår innflytelse, kan vi ikke si nøyaktig når situasjonen normaliseres og hvor stort omfanget blir. Vi anbefaler at du holder deg orientert på Konica Minoltas hjemmeside www.konicaminolta.no, som oppdateres løpende.
 
 
Vennlig hilsen
Kristian Dyrbye Øhrstrøm
Nordic Head of Legal & Compliance
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s